Följ oss gärna på sociala medier!

Om verksamheten

Svensk-Brasilianska föreningen är ett kontaktnät som vänder sig till privatpersoner och företag med anknytning till Sverige och Brasilien. Föreningen bildades 1949 som föregångare till Svensk Brasilianska Handelskammaren, av bl.a. Greve Hugo von Rosen, Bergsinigengör Axel Ax:son Johnson, Generalkonsul Erik Lundh och Generalkonsul Erik Svedelius. Sedan 1983 är Hennes Majestät Drottning Silvia hedersordförande i föreningen, och Brasiliens Ambassadör i Sverige samt Sveriges Ambassadör i Brasilien är självskrivna hedersmedlemmar. Föreningens ledord är: Vänskap, Kultur, Affärer & Välgörenhet. Föreningens ändamål är att:

  • Främja de vänskapliga förbindelserna mellan Sverige och Brasilien
  • Främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Brasilien
  • Främja de kommersiella förbindelserna mellan Sverige och Brasilien
  • Främja World Childhood Foundations och annan välgörenhetsverksamhet i Brasilien

Målsättningen är att allt överskott från evenemangen, samt varje krona du skänker går direkt till välgörenhet i Brasilien. Svensk-Brasilianska Föreningen har inga anställda och betalar inga löner eller styrelsearvoden. Medlemsavgifterna och övriga inkomster går till välgörenhet och för att täcka föreningens administrativa kostnader.

Medlemskap i föreningen

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer med hemvist i Sverige eller Brasilien. Ansökan om medlemskap hanteras av styrelsen som snarast fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Det är bra om du även anger namn på de i din familj som önskar ingå som medlemmar, en kort presentation om vem du är och varför du önskar ansöka om medlemskap.

Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är betald är den fysiska eller juridiska personen medlem och registreras i medlemsförteckningen.

Vid frågor om medlemskapet eller avgifter kontakta: info@svebras.se, eller nedstående personer:

  • Charlotte Glucksman Rönström, Medlemsansvarig
  • Jan Andersen, Skattmästare

Då vi precis har byt bank kommer vi återkomma inom de närmaste dagarna med information om hur gå tillväga för att betala medlemsavgiften efter mottagen ansökan till Svensk-Brasilianska Föreningen. uppdaterat 07.06.2022

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.