Följ oss gärna på sociala medier!

Välgörenhet

Föreningen har valt att stöda Childhood Brazil samt Abrigo Rainha Silva i Brasilien.


Childhood Brasil

Childhood Brasil, som skapades 1999 av Drottning Silvia av Sverige, är en del av World Childhood Foundation (Childhood), en institution som också har kontor i Sverige, Tyskland och USA.

Childhood Brasil syftar till att skydda barn och ungdomar. Deras fokus är att hantera övergrepp och sexuell exploatering mot barn och ungdomar. Dom arbetar genom program och projekt så att skyddet av barn och ungdomar är en del av den offentliga och privata politiken. För att göra detta bildar dem partnerskap med företag, civilsamhället och regeringar och erbjuder information, lösningar och strategier för frågor om sexuellt våld mot barn och ungdomar. Dem ger inte direkt hjälp till offren och deras familjer. Dem strävar efter att genomföra barn- och ungdomstadgan (ECA) till fullo. De hävdar att skydd av pojkar och flickor inte bara är rollen som föräldrar eller vårdnadshavare, utan samhället som helhet.

  • Childhood Brasil uppdrag är att stimulera, främja och utveckla stödjande miljöer och lösningar för att förebygga och möta missbruk och sexuell exploatering, samt våld mot barn och ungdomar.

  • Childhood Brasil vision är alla barn och ungdomar vara fria från övergrepp och sexuell exploatering, liksom alla former av våld i en värld där sådant missbruk, exploatering och våld inte tolereras.

Klicka här för mer info.


Associação Abrigo Rainha Silva

Abrigos arbete vänder sig till övergivna gravida kvinnor från Rio de Janeiros gator och kåkstäder. Här finner de och deras barn bostad och uppehälle i en trygg och utvecklande miljö. Genom studier, stöd och vägledning arbetar Abrigo för att ge ensamstående mammor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därigenom bli självförsörjande och integrerade i samhället.

Klicka här för mer info.


Brev från Kungliga Slottet på uppdrag från H.M. Drottningen, 26 april 2020:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.